*Przesłane podania zostaną rozpatrzone do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

*Zarząd firmy po akceptowaniu podania wykona próbę kontaktu z kandydatem na jedno z podanych możliwości - Steam, Discord, E-mail.