REGULAMIN FIRMY HEDEN COMPANY

Zasady ogólne:
1. Każdy kierowca musi przestrzegać regulaminu,
2. Używanie komunikatora Disord (posiadanie konta) jest obowiązkowe. Obecność na kanałach głosowych nie jest obowiązkowa, lecz musi być zachowana odpowiednia aktywność.
3. Nie używamy wulgaryzmów w nadmiernych ilościach. Każdy pracownik powinien zachować umiar.
4. Nie krzyczymy oraz nie przerywamy (nie przekrzykujemy się) jeśli ktoś inny mówi.
5. Zgłoszenie firmy do konwoju z inną VS bez wiedzy administracji skutkuje natychmiastowym usunięciem z firmy.
6. Wszelkie nieobecności, które przeszkodzą w wypełnieniu limitów firmowych należy zgłaszać poprzez wniosek urlopowy. Wniosek musi być złożony odpowiednio wcześniej, np. nie w ostatni dzień miesiąca.
7. Każdemu członkowi firmy nakazuje się zachowanie kultury podczas pracy jak i poza nią.
8. Każdy pracownik firmy winien godnie reprezentować firmę.
9. W firmie jest absolutny zakaz agresywnego zachowania, ubliżania na tle rasowym, religijnym, płciowym, itp.
10. Każdy członek firmy jest zobowiązany do udzielenia pomocy kolegom/koleżankom.
11. Za wszelkie sprawy firmowy odpowiedzialny jest zarząd firmy.
12. Zakazuje się przekazywania informacji o sytuacji w firmie osobom postronnym.
13. Kandydat oraz kierowcy mają zakaz przynależności do innej wirtualnej firmy w tym samym czasie.
14. Ostrzeżenia
14.1. Ostrzeżenie można dostać w przypadku:
- Nadmiernego uszkodzenia ładunku,
- Braku obecności na konwojach,
- Braku obecności na zebraniach firmy,
- Braku odwzorowania zestawu firmowego,
- Modyfikowanie ciężarówki na własną rękę (dodatki),
- Braku malowania firmowego,
- Teleportowania się pomiędzy garażami,
- Naprawę pojazdu bez wiedzy zarządu,
- Ingerowanie w save bez wiedzy zarządu,
- Anulowanie zlecenia w trakcie jego trwania,
- Nadmierne spalanie paliwa,
- Małej aktywności na discordzie (k. tekstowe / głosowe),
- Nie wykonywanie zleceń przypisanych przez Zarząd.
- Nie wypełnienie rozliczenia z trasy, lub błędne wypełnienie
14.2. W przypadku otrzymania dwóch ostrzeżeń kierowca zostaje zwolniony z firmy.
15. Jeżeli kierowca zwolnił się z firmy samodzielnie, karencja ponownego zatrudnienia / złożenia podania wynosi 30 dni.
16. Jeżeli kierowca został zwolniony z firmy, karencja ponownego zatrudnienia / złożenia podania wynosi 120 dni.

Zasady pracy:
1. Każdy kierowca jest zobowiązany do rozwożenia dostaw
2. Każdy kierowca powinien przejechać w miesiącu min. 10 tys. km (Nieobecność należy zgłosić),
3. Każdy kierowca powinien wziąć udział w min. 1 konwoju firmowym w miesiącu (Nieobecność należy zgłosić) [Jeżeli takowe zostaną odbyte]
4. Każdy kierowca powinien posiadać zakupiony garaż w mieście Słupsk (Baza).
5. Każdy kierowca powinien posiadać ciągnik siodłowy w odpowiedniej konfiguracji podanej przez Zarząd.
6.
7. Każdy kierowca musi używać aplikacji Trucky (aplikacja musi zostać włączona przed wejściem na ETS2).
8.
9. Każdy członek firmy jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas jazdy pojazdem firmowym.
10. Każdy kierowca zobowiązany jest do przeglądania działów przeznaczonych dla Heden na aplikacji discord (przed wejściem w tryb pracy).
11. Obowiązkiem każdego kierowcy jest poruszanie się firmowym zestawem przygotowanym przez zarząd podczas pracy.
12. Zestaw firmowy musi być w pełni odwzorowany.
13. Kierowca ma zakaz edytowania save
14. Kierowca ma zakaz edytowania profilu
15. Kierowca ma zakaz teleportowania się
16. Kierowca ma zakaz przeskakiwania pomiędzy garażami
17. Kierowca ma zakaz naprawiania pojazdu / naczepy bez wiedzy zarządu firmy
18. Każdy kierowca ma obowiązek poruszania się w trybie "Rzeczywistym" (Relanym) z włączonym ogranicznikiem prędkości do 90km/h.
19. Każdy kierowca ma obowiązek mieć włączone "Realistyczne spalanie paliwa" w ustawieniach,
20. Każdy kierowca ma obowiązek mieć włączony ruch uliczny podczas jazdy.
21. Ładunki poniżej 1 tony oraz powyżej 30 ton nie będą zaliczane (Wyjątkiem są eventy przeprowadzone przez Zarząd lub jeżeli Zarząd tak nakaże).
22. Język gry musi być ustawiony na Polski
23. Waluta w grze musi być ustawiona na PLN/ZŁ.
24. Zakazuje się skracania trasy poprzez przeprawy promowe/kolejowe oraz wydłużania ich robiąc dodatkowe km.
25. Zestaw firmowy jest z góry przypisany do kierowcy
26. Zakazuje się oddawania dostaw / jazdy inną ciężarówką / naczepą niż została przypisana do kierowcy
27. Kierowca ma prawo ubiegać się o zmianę zestawu (nowego) po przejechaniu 100 tys. km w firmie.
28. Kierowca ma prawo ubiegać się o przesiadkę na inny zestaw, który już jest w firmie, lecz musi być wolny (nie przypisany do innego kierowcy).
29. Naprawa pojazdu odbywa się tylko za zgodą Zarządu firmy oraz po ówczesnym wypełnieniu dokumentów.
30. Zmiany wizualne (dodatki zewnętrzne) są możliwe tylko wtedy kiedy kierowca zakupi odpowiedni element w sklepie firmy (w odpowiednim dziale).
31. Zmiany w elementach wyposażenia wewnętrznego (w środku kabiny) są dowolne (dodatki typu zawieszki, maskotki, itp), lecz bez ingerowania w zmianę interioru oraz kierownicy.
32. Wszelkie modyfikacje urozmaicające grę typu graficzne, dźwiękowe są dozwolone.
33. Modyfikacje na dodatki do kabiny są dozwolone
34. Modyfikacje na naklejki na szyby są dozwolone
35. Modyfikacje na tabliczki imienne, wszelkie maskotki, plakaty wewnątrz kabiny są dozwolone
36. Zakazuje się używania modyfikacji ingerujących w wygląd zewnętrzny zestawu.
37. Modyfikacje poprawiające grafikę, ruch uliczny, fizykę jazdy, itd są dozwolone
38.

Tryb Multiplayer (Convoy SCS):
1. Od osoby hostującej serwer wymaga się aby nazwa serwera wyglądała następująco: Heden Co. / www.hedencompany.pl
2. Ustawienia serwera convoy muszą wyglądać następująco:
2.1 Włączony ruch AI
2.2 Włączone uszkodzenia między graczami
2.3 Włączone kolizje w serwisach
2.4 Włączone kolizje podczas pobytu w menu
2.5 Włączone ograniczenie prędkości (do 90km/h)
3. Podczas jazdy na multiplayer Convoy nakazuje się przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
4. Podczas jazdy na multiplayer Convoy przebywanie na kanale głosowym na serwerze Heden jest obowiązkowe.
5. Podczas jazdy na multiplayer Convoy nakazuje się utrzymywanie odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego tak, aby w razie hamowania był w stanie zareagować.

Rekrutacja:
1. Podanie do firmy można złożyć za pomocą formularza na stronie firmy https://www.hedencompany.pl/podanie/
2. Od kandydata oczekuje się ukończenie co najmniej 16 roku życia
3. Od kandydata oczekuje się posiadanie minimum 150 godzin spędzonych w ETS2
4. Od kandydata oczekuje się posiadanie konta na aplikacji Trucky
5. Wymagane DLC przez naszą firmę:
5.1 DLC Iberia
5.2 DLC Road to the black sea
5.3 DLC Beyond the baltic sea
5.4 DLC Italia
5.5 DLC Vive la france
5.6 DLC Scandinavia
5.7 DLC Going East
5.8 DLC Krone Trailer Pack
6. Wymagane modyfikacje przez naszą firmę:
6.1 MOD Promods
6.2 MOD Poland Rebuilding
7. Po negatywnym rozpatrzeniu podania o pracę, karencja ponownego złożenia podania wynosi 7 dni (od momentu złożenia)

Regulamin Discord:

1. Szanujcie innych,
2. Nie wyzywajcie osób, które sobie tego nie życzą, Jeśli nie chcecie być wyzywani, nie wyzywajcie także innych.
3. Nie nękajcie innych,
4. Nie wysyłajcie nieodpowiednich materiałów na nieodpowiednie kanały, Shoty wysyłajcie na kanał poświęcony shotom, memy na kanał poświęcony memom itp.
5. Należy przestrzegać Discord ToS: https://discordapp.com/terms
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Was z jego przestrzegania,
7. Zakaz reklamowania własnej twórczości bez zgody Administracji,
8. Zakaz wysyłania swoich linków do fp na fb, linków do kanału na yt/twitch itp.
9. Zakaz spamowania: Wysyłanie więcej niż kilku wiadomości tej samej/podobnej treści w niedalekim odstępie czasowym jest karane.
10. Zakaz doxxingu : doxxing - publikowanie czyichś danych osobowych i prywatnych informacji takich jak: nazwisko, adres, numer telefonu itp